Hodnocení zaměstnanců

Cíl: Cílem hodnotícího pohovoru je posoudit splnění cílů jednotlivce oproti stanovenému plánu společnosti. Je to příležitost pro zaměstnance zhodnotit sebe sama a podívat se na sebe očima svého nadřízeného.

Co to je?: Je to nástroj ke zvýšení pracovní úspěšnosti, výkonnosti, zkvalitnění pracovního chování a celkového zlepšení činnosti zaměstnanců a pracovních týmů. Hodnotící pohovor by měl dát zaměstnanci odpověď na otázky, zda si plní cíle, v čem je dobrý, v čem by se měl rozvíjet. Zároveň dává zpětnou vazbu pro obě strany. Zaměstnanec se dozví, jak hodnotí výkon jeho nadřízený, jaké nové dovednosti a znalosti potřebuje, a jak postupovat při jejich získávání. Zaměstnavatel má prostor ptát se i na další rozvojové plány zaměstnance v rámci společnosti.

Dělení: To, jak se provádí hodnocení zaměstnanců, závisí do značné míry od velikosti společnosti, formy jejího vlastnictví a v mnohém od toho, do jaké míry je hodnocení formalizované a následně například přes odměny promítnuté i do odměňování.

Závěr: Hodnocení zaměstnanců je nezbytnou součástí pro firmu i pro samotného zaměstnance. Na rozdíl od minulosti dnes zaměstnanci přes hodnocení dostávají více než jen formální vyplněný dotazník. Získávají zpětnou vazbu na již vykonanou práci. Zaměstnavatelé následně z hodnocení mohou plánovat osobnostní rozvoj i rozvoj v rámci týmu pro daného zaměstnance. Firma by však měla myslet na to, jakým způsobem bude hodnocení realizovat, ale i na to, jakým způsobem komunikuje jeho důležitost a opodstatněnost vedení i zaměstnancům.