Jak najít profesionálního kouče?

Hledám profesionálního kouče - Jak na to?

Koučování, anglicky coaching je momentálně módní termín. Co se za ním skrývá a jak rozeznat zda kupujeme to pravé "ořechové" však není snadné.

"Koučování česky". Přijedeme do firmy a nabízíme koučování. Představitel firmy odpovídá: "Koučování, to známe. To my jsme to tady už dělali před třemi lety. "" Ano, a jak to tehdy dopadlo? ", Ptáme se. "Nuže, výsledky nebyly nic moc", odpovídají nám. "A jak to ti koučové dělali?", Ptáme se dál. "Nuže, koučové přišli k nám do firmy, celý den, chodili s námi, dívali se jak pracujeme a pak nám řekli, co děláme špatně." Odpovídáme: "Tak tohle koučování určitě není a výsledky jsou tomu odpovídající."

Začněme ale na začátku. Koučování je volná živnost a podle seznamu volných živností je zařazeno pod Činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců. K získání živnosti se nevyžaduje splnění žádných podmínek. To je na jedné straně dobře, vytváří to konkurenční prostředí. Na straně druhé to vyžaduje znalého klienta, který ví, co chce a umí i rozeznat, jestli to dostal.

Co to ale znamená "profesionální kouč"? Termín profesionální kouč obvykle znamená, že se jedná o osobu, která má odpovídající vzdělání v oblasti koučování, funguje jako nezávislý kouč a koučováním se živí. Často bývá členem profesního sdružení koučů, přijal etický kodex sdružení a často i určitá pravidla, která určují jeho způsob koučování. Profesionální kouč se často specializuje na určitý segment trhu, nebo jistou metodu koučování.

Jakého jiného kouče ještě můžeme potkat? Ve velkých firmách se může ještě vyskytovat takzvaný interní kouč, který je zaměstnancem firmy a koučuje jiné zaměstnance. Kromě toho lze ještě potkat koučujícího manažera, který používá prvky koučování jako součást svých manažerských kompetencí. A naše děti by určitě uvítaly koučující rodiče používající prvky koučování při jejich výchově.

Vraťme se však ke znalému klientovi. Takový znalý klient to má relativně jednoduché. Najde si potenciálního profesionálního kouče dle doporučení známého nebo v nějakém seznamu a setká se s ním na prvním, zpravidla neplaceném setkání. Pokud "zafunguje chemie" a styl kouče je blízký tomu co klient chce a hledá, dojde ke shodě a koučovací vztah může začít. Celosvětový průzkum ukazuje, že taková shoda má klíčový vliv při volbě kouče na trzích, kde koučování má již svou tradici a klienti se ve většině případů dají považovat za znalé. Výzkum dále ukazuje, že průměrný koučovací vztah trvá zhruba rok, s dvěma až třemi schůzkami do měsíce a jedna schůze trvá průměrně 70 minut při osobním setkání, nebo 50 minut při telefonickém koučování.

A co pokud je potenciálním klientem firma? I zde pomůže, pokud se někdo z firmy seznámí s koučováním, s jeho formami a výsledky, které firma může očekávat. Vhodným způsobem může být osobní zkušenost člena managementu s koučováním. Jinou formou může být účast člena managementu na jednodenním workshopu organizovaném například koučovskou profesní organizací v rámci osvěty. Takto znalý klient pak dokáže lépe posoudit nabídky jednotlivých koučů, případně i jejich ukázkové koučovací schůzky. V případě firmy je situace složitější, protože ve hře je zadavatel koučovacích cílů, koučovaný a kouč. Užitečné bývá společné setkání na začátku, kde se vyjasní cíle koučování, délka koučovacího období, počet schůzek a budoucí koučovaní se mohou k věci vyjádřit.

Co má však dělat klient méně znalý? Pohled na vzdělání, členství v koučovských organizacích, akreditaci, praxe a reference klientovi mohou napomoci při výběru kouče.