Pracovní podmínky, pracovní prostředí

Cíl: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je soustava pracovních podmínek, které vylučují nebo minimalizují působení nebezpečných a škodlivých činitelů pracovního procesu a pracovního prostředí na zdraví zaměstnanců.

Co to je?: Ochrana práce je systém opatření vyplývajících z právních předpisů, organizačních opatření, technických opatření, zdravotnických opatření a sociálních opatření zaměřených na utváření pracovních podmínek zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zachování zdraví a pracovní schopnosti zaměstnance. Ochrana práce je nedílnou součástí pracovněprávních vztahů.

Závěr: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se týká všech. Vedení tvoří a realizuje její politiku, manažeři řídí a kontrolují, sledují nebezpečné podmínky a okamžitě podnikají nezbytné kroky. Zaměstnanci mají povinnost brát při práci v úvahu informace a skutečnosti z této oblasti, poradci a lékařští poradci radí v prevenci, při úrazech, léčení či odškodnění zdraví.