Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

Cíl: Cílem vzdělávání je zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců a jejich potenciál, naučit je možným, často nevyhnutelným dovednostem, vědomostem, které souvisejí s jejich pracovní náplní, odpovědností a pravomocemi. V neposlední řadě dokáže vzdělávání zvyšovat motivaci zaměstnanců. Konkrétní forma a typ vzdělávání vyplývá pro jednotlivé zaměstnance nejčastěji z interních hodnocení a v průběhu analýzy vzdělávacích potřeb v rámci firmy. Ve většině společností jde o plánovaný a dlouhodobý proces. V cílech školení by mělo být jasně popsáno, co by měl zaměstnanec po absolvování daného školení, tréninku, vzdělávací aktivity, být schopen dosáhnout, případně dále rozvíjet.

Co je to?: Vzdělávání je nepřetržitý proces rozvoje zaměstnanců od nejnižších pozic až po top manažery. Rozdíly jsou ve formě a rozsahu vzdělávání, závisí také na vyčleněných finančních prostředcích a plánování lidských zdrojů.

Dělení: Běžné vzdělávací postupy mohou být tréninky, školení, koučování, konzultace, mentoring, stáže v zahraničních firmách, trainee programy, rotace zaměstnanců a pod. Samostudium by mělo být samozřejmou součástí vzdělávání každého zaměstnance, nejen pro potřeby společnosti, ale zejména z vlastní potřeby.

Závěr: Při vyhodnocení vzdělávání je důležité ujistit se, zda investice do školení přinesly, nebo potenciálně přinesou žádané výsledky, které může zaměstnanec využít při dennodenní práci. Důležité je výsledky sledovat nejen těsně po absolvování vzdělávací aktivity ale také s jistým časovým odstupem.