Skončení pracovního poměru

Cíl: Zajistit korektní odchod podle podmínek stanovených zákoníkem práce. V případě, že jde o dobrovolný odchod ze strany zaměstnance, zaměstnavatel by si měl zjistit, co je důvodem odchodu, analyzovat příčiny a učinit nezbytná opatření. Analýza příčin a následná opatření je třeba učinit i v případě nedobrovolného odchodu zaměstnance. Také je velmi důležité, aby odchod zaměstnanců byl interně komunikován velmi citlivě, ale pravdivě.

Co to je?: Je to formální administrativní postup, který musí splňovat všechny legislativní podmínky. Při rozvázání pracovního poměru bývá součástí tzv.. exit interview, které by mělo napomoci k získání zpětné vazby k dosavadnímu působení zaměstnance ve společnosti. Odcházejícímu zaměstnanci je třeba poskytnout příslušnou dokumentaci a zamezit přístup k firemním datům a obchodním informacím.

Dělení: Zejména při hromadných propouštěních využívají firmy v rámci zachování si dobrého jména tzv.. outplacement. Jde o proces pomoci nadbytečným zaměstnancům, který zajišťuje konzultace a pomáhá při hledání nové práce či zahájení nové kariéry.

Závěr: Vždy je třeba zohlednit i kolektivní smlouvy, zvyklosti a právní souvislosti - pokud není postup právně ošetřen, může některý z odcházejících zaměstnanců najít nesrovnalosti a do řešení může zasáhnout i soud, což může mít pro danou společnost velmi nepříjemné důsledky.