Výběr zaměstnanců

Cíl: Cílem vyhledávání a výběru zaměstnanců je získat pro společnost nejvhodnějšího kandidáta na základě předem definovaných požadavků potřebných pro zvládnutí konkrétní pracovní pozice. Kromě potřebných kompetencí se na straně zaměstnance sleduje kompatibilita s týmem, firemní kulturou, znalosti, zkušenosti, vzdělání, potenciál a další kritéria.

Co to je?: Je to často dlouhodobý proces, který začíná plánováním lidských zdrojů v rámci dlouhodobé strategie firmy. Úzce souvisí s rozpočtováním oddělení lidských zdrojů, ale také plánováním a dalším rozvojem dané společnosti. Důležité při získávání a výběru zaměstnanců je předem si definovat, jakým způsobem, koho hledat - požadavky na potenciálního zaměstnance. Stále nejčastějším způsobem hledání zaměstnání jsou rodina, příbuzní a známí. Za poslední rok stoupl počet lidí hledající práci přes internet o deset procent.

Dělení: Výběr zaměstnanců se dělí podle metody výběru. V závislosti například na velikosti firmy, typu hledané pracovní pozice, nebo počtu přijímaných zaměstnanců se volí mezi několika možnými metodikami výběru, jako je např. vyhledávání přes média, internet, headhunting, výběr přes assessment centra, strukturované pohovory (vícekolové, skupinové, individuální) nebo se může přistoupit k výběru dle doporučení interního zaměstnance na základě referencí.

Závěr: Následně po získání zaměstnance je nejdůležitější podmínkou oboustranná spokojenost. Tedy, aby byly na obou stranách dodrženy podmínky, které se při výběru prezentovali.