Získávání a výběr pracovníků

Při získávání pracovníků se používají externí a interní zdroje

Výhody interních zdrojů - zaškolujeme, rekvalifikujeme původní zaměstnance, nemusíme podepisovat smlouvy

Externí zdroje - absolventi škol, zaměstnanci z jiných podniků, nezaměstnaní, ...

Metody získávání pracovníků:
 • letáky, vývěsky
 • inzeráty, reklamy
 • úřad práce

Výběr pracovníků:
 • Orientační - informativní rozhovor (reagujeme na inzerát)
 • Podání žádosti o přijetí
 • Soustředění a kontrola dokumentace
 • Odborné posouzení pracovní způsobilosti
 • Analýza všech informací
 • Výběrový rozhovor
 • Celkové vyhodnocení a rozhodnutí o přijetí
 • Uzavření pracovní smlouvy

Metody posuzování uchazečů:
 • rozhovor
 • text
 • reference o pracovníkovi
 • psychoanalýza
 • zkoušky odborné způsobilosti

Osobní dokumenty:
 • životopis
 • žádost o přijetí do pracovního poměru
 • dotazník
 • doklady o vzdělání a praxi
 • pracovní hodnocení z předchozího pracoviště, reference

Struktura životopisu - základní osobní údaje, vzdělání, průběh zaměstnání, případné posloupnosti ve funkcích, odborné aktivity mimo zaměstnání

Psychodiagnostika - formou psychotestů

Výběrový rozhovor:
 • strukturovaný - soubor předem připravených otázek (efektivnější a spolehlivější)
 • nestrukturovaný - nejsou předem připravené otázky

Vznik a pracovního poměru:

Vznik - pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou, volbou nebo jmenováním (ředitel) - na základě dobrovolnosti

Pracovní smlouva - musí se uzavřít písemně. Na základě pracovní smlouvy vzniká pracovní poměr dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.

Zákoník práce stanoví:
 • druh práce na kterou se pracovník přijímá
 • místo výkonu práce
 • den nástupu do práce

Zákoník práce umožňuje přijmout zaměstnance na:

zkušební dobu
- musí se dohodnout v době uzavírání pracovní smlouvy (maximální zkušební doba je 3 měsíce)

změna pracovního poměru - pouze pokud se obě strany dohodnou - zákoník práce

převedení na jinou práci, přeložení pracovníka - obě změny definuje zákoník práce, přičemž se jedná o jiný typ práce a jiné místo práce.

Skončení pracovního poměru:
 • dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (datum, dohodnutý důvod)
 • výpovědí ze strany podniku nebo pracovníka, musí být dána písemně
 • okamžitým zrušením pracovního poměru - jedná o výjimečný případ, odchod písemně, za hrubé porušení pracovní kázně
 • zrušení pracovního poměru ve zkušební době - písemně bez udání důvodu, oznámit 3 dny před skončením pracovního poměru
 • uplynutím sjednané doby při pracovním poměru na dobu určitou