Kvalifikační příprava a rozvoj pracovníka

Zabývá se:
 • adaptací nových zaměstnanců
 • zvyšováním kvalifikace pracovníků
 • rekvalifikací

Adaptace:
a) pracovní - přizpůsobení se nových pracovníků na pracovní místo, pracovním podmínkám, pracovní činnosti, ...

b) sociální - přizpůsobení se vztahem v novém prostředí, v již existujícím systému

c) adaptace na podnikovou kulturu - začlenění se a přizpůsobení se existujícím společným hodnotám a normám

Zvyšování kvalifikace pracovníků:
- Pokračování školení pracovníků v rámci jejich dosavadního odborného zaměření.

Rekvalifikace:
- Dílčí a úplná - jakákoliv i elementární změna kvalifikace (nové pracovní uplatnění)

Rozvoj pracovníků:
- Rozumíme zvládnutí takových znalostí a dovedností, které je připraví na plnění úkolů v budoucnosti - kariéra, perspektiva

Hodnocení pracovníků
 • odkrývá reálný stav pracovního potenciálu podniku
 • hodnotitel - vedoucí, majitel
 • intervaly hodnocení - jednou ročně, čtvrtletně

Kritéria hodnocení:
 • pracovní výsledky (množství, kvalita, spokojenost)
 • pracovní chování (přistupování k plnění pracovních úkolů, nahlašování problémů, vedení dokumentace, docházka, alkohol, drogy, kouření)
 • sociální chování (styl vedení lidí, vztah k nadřazeným, komunikace s nimi)
 • znalosti, schopnosti, vlastnosti (odborné a jazykové znalosti, fyzická zdatnost, potřeby, schopnost vést, smysl pro zodpovědnost, tvořivost)

Metody hodnocení:
- Verbální a číslicově metody (buď formou zprávy nebo bodová stupnice)

Využití výsledků:
 • řešení zvýšení výkonem pracovníků
 • stimulace pracovníků (výhody, závisí na individuálních potřebách)
 • uplatňování odměňování
 • přemisťování zaměstnanců
 • hodnocení slouží při rozhodování o ukončení pracovního poměru
 • inovace organizačního uspořádání
 • podklady pro personální plánování

Motivace a stimulace pracovníků
Motivace - označuje všechny vnitřní podněty, které aktivizují člověka a vedou ho k určitému chování (potřeby, zájmy, ideály, hodnoty, návyky)

Stimulace - představuje vnější podněty působící na motivaci pracovníků. Je to tedy chování pracovníků nepřímo prostřednictvím jeho motivace.
 • mzda
 • materiální výhody a služby (auto)
 • společenské postavení
 • práce, která uspokojuje
 • příležitost pro rozvoj a pracovní postup
 • uznání spolupracovníků
 • pozitivní hodnocení pracovníků bezprostředním nařízením
 • spravedlivé a schopné vedení
 • osobní síla a vliv
 • dobré pracovní podmínky