Odměňování, mzdy

Cíl: Cílem odměňování je přinést konkurenceschopné a průhledné nastavení mezd v rámci konkrétní firmy, ale s ohledem na odvětví, na oblast či region, kde firma působí. Základní finanční odměna je plat, ke kterému se přidávají další odměny například podle výkonu, dovedností, resp. vzhledem k délce praxe zaměstnance. Odměny tvoří nástroj pro zlepšení výkonu zaměstnanců, zároveň fungují jako zpětná vazba po zhodnocení dosažených, respektive překročených, stanovených cílů a výsledků. Mezi nepřímé odměny patří zaměstnanecké výhody a benefity.

Úroveň platů ovlivňují vnitropodnikové a vnější faktory. Vnitropodnikové jsou faktory související s organizací, například její velikost, ziskovost, odvětví, filozofie, kultura a strategie. Patří sem také predispozice zaměstnance jako například jeho vzdělání, kvalifikace, schopnosti, zkušenosti, kontakty, fyzická kondice, předpoklady na další rozvoj, ale i specifičnost a významnost dané pozice, nebo nedostatek konkurence na trhu práce a jiné. Mezi vnější faktory patří situace na pracovním trhu, aktuální fáze ekonomického cyklu, odměňování v jiných společnostech či odvětvích, rozsah konkurence, legislativní omezení.

Co to je?: Odměňování je interní systém ocenění zaměstnanců za odvedenou práci.

Dělení: Nejjednodušeji můžeme odměňování zaměstnanců rozdělit na základní složku mzdy, proměnlivou složku mzdy a další benefity. Základní složkou mzdy je složka poskytovaná podle odpracovaného času nebo dosaženého výkonu.

Závěr: Každá firma si musí uvědomovat, že je třeba mít nastaven férový a transparentní systém odměňování pro všechny zaměstnance vzhledem k jejich výkonu a postavení. Odměňování by mělo podporovat dosahování strategických i krátkodobých cílů společnosti. Firmy by si měli také uvědomit, že investice do zaměstnanců zvyšuje i hodnotu dané společnosti. Na základě něj prezentuje vlastní interní i vnější kulturu.